"Sok esetben azonban szükséges az embernek a bor. A gyenge gyomrot erősíti, az elfogyott erőt újjáteremti, a hideglelősnek meleget ad, ha sebre cseppented, begyógyítja, eluzi a búslakodást, messze kerget a lélekből minden fásultságot, vígságot hoz, és az útitársak kedve is megjön egyszeriben a társalgásra."
P R E Z E N T A R E
 •  Despre noi 
 •  Scurt istoric în privința lui Etyek  
 •  Tradiții 
 •  Vinul și sănătatea 
 • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Scurt istoric în privința lui Etyek

  Comuna Etyek este situată în partea nord-estică a județului Fejér, având condiții similare cu regiunea Champagne.  Atât clima, care se prezintă în general cu mai puține precipitații, bogată în soare și cu o mișcare permanentă a aerului, cât și compoziția calcaroasă a solului, a predestinat aceste plaiuri pentru producția de vinuri cu o deosebită prospețime și aciditate ce-i conferă vinurilor o fructuozitate pronunțată. Nu-i de mirare deci că și romanii au avut plantații pe aceste meleaguri, iar din anii 1700 sunt rămase multe însemnări privind cultivarea viței-de-vie.  Între anii 1720 și 1770 comuna a fost populată cu 112 familii de etnie germană care au relansat agricultura pe platforma localității. De fapt, abia după 1860 putem considera că zona Etyek a devenit un centru hoticol-viticol preferat al populației din Budapesta. S-au construit câteva sute de crame familiale, din piatră, multe dintre ele regăsindu-se și în zilele noastre în podgorie.
  Cu timpul s-a dezvoltat atât cultura viței-de-vie, cât și modul și utilitățile vinificației primare, astfel încât și în zilele noastre mai găsim în stare de funcțiune prese manuale uriașe din lemn de gorun.
  Vinurile de Etyek - ale căror calități pentru șampanizare au fost descoperite încă de la începutul secolului trecut - au fost aproape în totalitate valorificate de către fabrica de șampanie aflată în proprietatea lui Törley József de la Budafok. După al Doilea Război Mondial, această regiune a avut de suferit în ceea ce privește viticultura, însă acest domeniu și-a revenit după ce în 1955 a fost integrată, ca unitate viticolă, în cadrul combinatului de vinuri Hungarovin.  Arealul de 1600 de hectare, cu întindere de la Bicské până în Pákozd a fost declarat podgorie de către statul maghiar abia în 1990, iar numele de podgorie Etyek a fost schimbat în 1997, prin noua Lege a vinurilor a primit denumirea actuală de Etyek-Budai. Existența și în prezent a cramelor cu denumirea de Körpince - unic în Ungaria - cât și alte șiruri de crame construite în trecut, cu utilități specidice locului, frumusețea și varietatea plantațiilor sunt mărturii despre trecutul și priceperea podgorenilor și ne fac să apreciem ca atare această cultură tradițională de vie și vin.